Plot styles

Named plot styles

Hvis din AutoCAD er sat op til at anvende Color dependent plot styles, kan du afprøve Named plot styles ved at indstille AutoCAD til at anvende Named Plot Styles, når en tegning oprettes uden template.

Opret herefter en ny metrisk tegning uden en template.

Start Drawing - No Template

Hvis du ønsker at følge med i en eksisterende tegning, som er indstillet til at benytte color dependent plot styles, kan du downloade eksempeltegningen under downloads på siden Generelt om plot styles.

Bemærk, at der nu er mulighed for at ændre Plot Style i lagdialogboksen. Plot style tilknyttes her på samme måde som farver, linjetyper m.v.

Her ses et eksempel på en tegning, som lige er konverteret …
fra en Color Dependent Plot Style – tabel
til en Named Plot Style – tabel.
Bemærk, at alle plot styles har standardnavne som Style_1, Style_2, Style_3 osv. Det vil vi nu ændre på.

Opret en ny Named-Plot-Style-tabel

Der er flere måder, hvorpå vi kan tilgå redigeringsværktøjet for plot styles. Én metode er via plot-dialogboksen, hvor vi kort og godt kan vælge at klikke på redigeringsknappen ud for den valgte plot-style-tabel.

En anden mulighed er at gå via OPTIONS->Plot and Publish->Plot Style Table Settings->Add or Edit Plot Style Tables …
Herved åbnes den folder, der indeholder alle dine plot-style-tabeller, i Windows Stifinder, og du kan vælge at oprette en ny plot-style-tabel, eller at redigere en eksisterende tabel.

Den metode bruger vi her til at oprette en helt ny plot-style-tabel for Named Plot Styles.
Vi dobbeltklikker på ikonet for at oprette tabellen.

Her klikker vi bare Næste>

Vi vælger Start from scratch
(start helt fra bunden)

Vi vælger Named Plot Style Table

og kalder den nye tabel/fil for Plotkursus 2

Her kunne vi klikke på Udfør, men vi vil gerne arbejde lidt mere med den nye plot-style-tabel, så vi vælger Plot Style Table Editor …

og kommer frem til redigeringsværktøjet for plot-style-tabeller.

De forskellige plot-style-egenskaber er (pånær Description) de samme for color dependent plot styles og named plot styles.
Under afsnittet om Color Dependent Plot Styles gennemgår jeg mere detaljeret de forskellige plot-style-egenskaber Name, Color, Dithering, Grayscale etc.

Der er på forhånd defineret én standard-style (navngivet Normal), som ikke kan ændres.
Det, vi gør nu er, at vi klikker fire gange på Add Style, så der oprettes fire nye plot styles. Dem ændrer vi så, idet vi omdøber dem til noget mere sigende. Vi kalder dem

  • Sort 0.15
  • Sort 0.25
  • Sort 0.35
  • og Sort 0.15 Nedtonet

og ændrer egenskaberne Color og Lineweight, så de stemmer overens med navnet på plot-stylen.
For den sidste plot style Sort 0.15 Nedtonet ændrer vi også egenskaben Screening til 25.

Vi klikker Save & Close, og kan til sidst klikke Close på Add-Plot-Style-Wizard’en.

Nu har vi en ny plot-style-tabel, som vi vil anvende på en tegning, vi tidligere har konverteret fra color dependent plot styles (CTB) til named plot styles (STB).

Fortsættes i løbet af marts-april 2024 …