Gratis danske vejledninger og udvidelser for AutoCAD.

Som pensioneret CAD/BIM manager har jeg besluttet at dele ud af min ret lange erfaring med brug, undervisning og udvikling af bl.a. AutoCAD.
Her finder du vejledninger / tutorials og gratis udvidelses-værktøjer.

Jeg har startet dette arbejde i februar 2024. Det er miningen, at flere vejledninger skal komme til, men det bliver en løbende proces, som kommer til at strække sig over tid, hvor mere og mere vil komme til hen ad vejen.
Hvis du mangler noget, så kontakt mig meget gerne.