Plot styles

Overordnede bemærkninger

Nærværende vejledning er udført med basis på AutoCAD 2019, men principper og metoder gælder i alt overvejende grad også for nyere udgaver af AutoCAD.
Skulle du mod forventning opleve afvigelser, er du velkommen til at kontakte mig. Så vil jeg se på det og om nødvendigt opdatere denne vejledning. I alle tilfælde vil jeg efter bedste evne besvare din henvendelse. Se kontaktoplysninger på https://www.grenov.dk.

Navigation
Downloads
  • Color Dependent Plot Styles: Plot Styles – CTB.dwg
  • Named Plot Styles: Plot Styles – STB.dwg
  • Color Dependent Plot Style Table: Plotkursus 1.CTB (Kommer april/maj 2024)
  • Named Plot Style Table: Plotkursus 1.STB (Kommer april/maj 2024)

To typer plot styles

I AutoCAD er der to typer plotformater(plot styles): Farvebaserede plotformater og navngivne plotstyles.

  • Color dependent plot styles = farvebaserede plotformater
  • Named plot styles = navngivne plotformater

Color dependent plot styles betragtes af Autodesk som ”den gamle metode”, og tilsvarende betragtes Named plot styles som ”den nye metode”.

Color dependent plot styles giver os mulighed for at tildele plotformater til individuelle AutoCAD-farver.
For eksempel kan du tildele en plot style med en penbredde på 0,50 mm til farven rød, hvorefter alt, der er rødt i tegningen, udskrives med en penbredde på 0,50 mm.
Farven på plottet kan også indstilles, så farven i tegningen f.eks. svarer til. Men vi kan også vælge at alt, der er tegnet med rødt i tegningen, bliver plottet sort.

Named plot styles fungerer på den måde, at man specifikt tildeler lag eller objekter en navngivet plot style – uafhængig af farve på lag eller objekt.
Vi kan også tildele plot styles direkte til lag. For eksempel kan vi med navngivne plot styles tildele en sort plot style med en bredde på 0,50 mm til en enkelt cirkel eller linje i en tegning, uanset dens farve.
Named plot styles er mere fleksible end color dependent plot styles.
Hvis du allerede har et bibliotek af AutoCAD-tegninger sat op til specifikke plotterindstillinger, er farvebaserede plot style bedre, når du åbner ældre filer. Men for mere fleksibilitet og direkte tildeling af plot styles, er navngivne plot styles ifølge Autodesk det bedste valg. Reelt er det nok et spørgsmål om smag og behag.

Valg/indstilling af plot style type

Når du opretter en ny tegning i AutoCAD, vil du for det meste oprette tegningen på basis af en standardtegning … en template. Her er de templates, som jeg har til rådighed på AutoCADs startside.

Din startside vil muligvis indeholde nogle af de samme templates, men sandsynligvis også andre, som bl.a. kan være defineret af virksomhedens CAD/BIM manager. Den plot style type, der ønskes arbejdet med, er gemt i template-filerne.
I dette tilfælde vil tegninger oprettet med templaten acad.dwt benytte color dependent plot styles og tegninger oprettet med templaten acad – Named Plot Styles.dwt vil, som navnet siger, benytte named plot styles.

For tegninger, der skal oprettes uden en template som grundlag, vil vi under Start Drawing vælge No Template – Metric.

For tegninger, der oprettes på uden template, kan vi bestemme, hvilken slags plot style table type, der skal anvendes. Det gør vi ved at kalde kommandoen Options, gå til fanebladet Plot and Publish og klikke på knappen Plot Style Table Settings.

Derved vises dialogboksen
Plot Style Table Settings, hvor vi kan vælge:

  • Brug color dependent – eller named plot styles
  • Standard-plot style table
  • Standardplotstyle for lag 0
  • Standardplotstyle for objekter

Tilføje / redigere plot style tables.

Næste side: Color dependent plot styles