QuickISO

QuickISO

Isometriske værktøjer for AutoCAD

► Opret let isometriske afbildninger ud fra plane tegninger
► Ekstrudér let isometriske linjer
► Ekstrudér let iso-cirkler til en iso-cylinder
► "One-click" hidden lines
► Hurtig "Break-and-hide"-fuktion

Detaljer og download

QuickIso - Brugerflade QuickIso - Eksempel